Dr Mateusz Pilich

Prawo prywatne międzynarodowe - 11-te ćwiczenia: Międzynarodowe prawo rodzinne

Kazusy:

1) Prawo właściwe dla małżeństwa i stosunków majątkowych między małżonkami
2) Prawo właściwe dla ustalenia pochodzenia dziecka, stosunków między rodzicami a dzieckiem, przysposobienia, alimentacji
3) Prawo właściwe dla alimentów - protokół haski

Materiały:

  1. Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, zawarta dnia 19 października 1996 r.
    Uzasadnienie do konwencji
  2. M. Pilich, Uznanie dziecka a problematyka obywatelstwa, Metryka 2017 (VII), nr 1, s. 21-40