Dr Mateusz Pilich

Prawo prywatne międzynarodowe - 13-te ćwiczenia: Statut spadkowy

Kazusy znajdą Państwo tutaj.

Materiały

  1. postanowienie SN z 6.5.2004 r., III CK 511/02 [podwójne obywatelstwo - darowizna na wypadek śmierci - wybór prawa obcego - kwalifikacja prawna - konwersja na testament]
  2. postanowienie SN z 27.4.2000 r., I CKN 266/00 [Ważność testamentu - Prawo właściwe dla formy według Konwencji haskiej 1961 r.]
  3. postanowienie SN z 26.9.2001 r., IV CKN 468/00 [Ważność testamentu - Prawo właściwe dla formy według Konwencji haskiej 1961 r.]
  4. postanowienie SN z 15.4.2011 r., III CSK 223/10 [Dziedziczenie ab intestato - podwójne obywatelstwo spadkodawcy - odrzucenie spadku w postępowaniu przed sądem zagranicznym - umowa bilateralna - prawo właściwe]