Dr Mateusz Pilich

Prawo prywatne międzynarodowe - 11-te ćwiczenia: Międzynarodowe prawo rodzinne

Kazusy:

1) Prawo właściwe dla małżeństwa i stosunków majątkowych między małżonkami
2) Prawo właściwe dla ustalenia pochodzenia dziecka, stosunków między rodzicami a dzieckiem, przysposobienia, alimentacji
3) Prawo właściwe dla alimentów - protokół haski

Materiały:

  1. Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, zawarta dnia 19 października 1996 r.
    Uzasadnienie do konwencji
  2. H. Trammer (tłum.): H. Batiffol, Ph. Francescakis, Wyrok Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie małoletniej Marii Boll a jego wkład do teorii międzynarodowego prawa prywatnego, „Studia et Documenta” 1959, t. 21 (oryg. „Revue critique de droit international privé” 1959, nr 2, s. 257 i n.)
  3. M. Pilich, Uznanie dziecka a problematyka obywatelstwa, Metryka 2017 (VII), nr 1, s. 21-40