Dr Mateusz Pilich

Prawo prywatne międzynarodowe - 10-te ćwiczenia: Statut rzeczowy, statut praw własności intelektualnej

Kazusy znajdą Państwo tutaj

Przydatne materiały:

  1. Uchwała (7) SN sygn. III CZP 17/92 [Nabycie rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej - prawo właściwe dla posiadania i własności - zmiana statutu rzeczowego]
  2. I. Karasek, Kolizyjnoprawna problematyka nieposesoryjnych zabezpieczeń rzeczowych ustanowionych pod rządem praw obcych, TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 2006 z. 2
  3. H. Heide, La réserve de propriété dans le cadre des opérations commerciales transfrontalières, REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 1995 z. 2