Dr Mateusz Pilich

Prawo prywatne międzynarodowe - 7-me ćwiczenia: Statut formy czynności prawnych, statut przedawnienia roszczeń, statut przedstawicielstwa

Wykłady:

  1. Wykład 7. Zagadnienia ogólne czynności prawnych

Kazusy:

  1. Statut formy
  2. Statut przedawnienia
  3. Statut przedstawicielstwa, ze szczególnym uwzględnieniem pełnomocnictwa
  4. ;
  5. UWAGA! Dodatkowe kazusy z tego zakresu nr 1
  6. UWAGA! Dodatkowe kazusy z tego zakresu nr 2

Przydatne materiały:

  1. postanowienie SN 20.01.1998, I CKN 345/97, OSNC 1998/9/137 [pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości w Polsce - forma przewidziana przez prawo państwa udzielenia pełnomocnictwa - zakres zastosowania art. 99 pol. k.c.]
  2. wyrok SN 31.05.2012, IV CSK 419/11, z glosą M. Pilicha, OSP 2013/7-8/80 [pełnomocnictwo do przyjęcia darowizny nieruchomości w Polsce - forma zagraniczna - poprawki na pełnomocnictwie - brak ponownej legalizacji - skutki prawne dla ważności nabycia własności w Polsce]


  • Zadanie dla odważnych - kazus z katastrofą smoleńską (opinia prawna dla KPRM)