Dr hab. Mateusz Pilich

Prawo prywatne międzynarodowe - 4-te ćwiczenia: Kwestia wstępna, odesłanie, niejednolite prawo, zmiana statutu

Tutaj dalszy ciąg mojego wykładu z p.p.m.

Kazusy:

  1. Kwestia wstępna (pierwotna, cząstkowa)
    Orzeczenia:
  2. Odesłanie
    Orzeczenia:
  3. Niejednolite prawo
  4. Zmiana statutu
    Orzeczenia:

Literatura:

K. Przybyłowski, Des effets de la non-récognition de compétence par l’ordre juridique d’un État étranger, désigné selon les regles du droit international privé, „Archivum Iuridicum Cracoviense" 1969, vol. II

M. Sośniak, Zmiana statutu w prawie międzynarodowym prywatnym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1964, nr 1