Dr hab. Mateusz Pilich

Prawo prywatne międzynarodowe - 1-sze ćwiczenia: Wprowadzenie do ppm, historia, źródła prawa

Zalecanym przez Katedrę podręcznikiem jest "Prawo prywatne międzynarodowe" prof. M. Pazdana (LexisNexis) - począwszy od wydania 14 (pierwsze oparte na aktualnej ustawie).

Materiał pomocniczy do nauki - zbiór kazusów z ppm/mpc pod red. prof. J. Gołaczyńskiego

TYLKO DLA UCZESTNIKÓW MOICH ZAJĘĆ - ZAPIS WYKŁADU PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO (wystarcza do ogólnej orientacji w zakresie części ogólnej ppm) - cz. I

Prawo prywatne międzynarodowe a prawo międzynarodowego postępowania cywilnego - podstawowe informacje o MPC (skrypt autorstwa dra Piotra Rylskiego)

Do nauki historii ppm polecam fragment podręcznika autorstwa B. Walaszka i M. Sośniaka: Zarys prawa międzynarodowego prywatnego (wyd. PWN Warszawa 1968).

1-SZA PRACA NA OCENĘ dla chętnych i odważnych - kazus do rozwiązania w formie opinii prawnej.

Fragmenty tekstów do analizy.

Tutaj znajdą Państwo 'zwykłe' kazusy - do rozwiązania w trakcie zajęć

Zakres obowiązywania i stosowania prawa prywatnego międzynarodowego
Źródła prawa prywatnego międzynarodowego

Ciekawe orzeczenia do zagadnień wstępnych:

- Postanowienie SN z 16.11.2006, II CSK 178/06, LEX nr 327919 [pierwszeństwo prawa europejskiego przed krajowym - stosunek ppm i norm jurysdykcyjnych]

Odnośniki do stron www niektórych organizacji zajmujących się rozwojem prawa prywatnego międzynarodowego (w znaczeniu szerokim):

Źródla prawa prywatnego miedzynarodowego (sensu stricto):