Dr Mateusz Pilich

Prawo prywatne międzynarodowe - 5-te ćwiczenia: Klauzula porządku publicznego, obejście prawa, dostosowanie, stwierdzenie i zastosowanie obcego prawa

4-ty wykład z p.p.m.

Kazusy:

  1. Klauzula porządku publicznego
  2. Obejście prawa
  3. Stwierdzenie i zastosowanie obcego prawa

Przydatne materiały:

Wyrok franc. Sądu Kasacyjnego z 18 marca 1878 r., sprawa księżnej de Bauffremont [obywatelstwo kobiety zamężnej - separacja we Francji - ponowne małżeństwo za granicą - odmowa uznania skutków prawnych naturalizacji za granicą w sferze stosunków cywilnoprawnych - obejście prawa prywatnego międzynarodowego]
Postanowienie SA w Katowicach z 20 sierpnia 2009 r., I ACa 410/09 [rozwód 'talaq' wg prawa egipskiego - odmowa uznania w Polsce - klauzula porządku publicznego - ochrona trwałości małżeństwa - równouprawnienie małżonków bez względu na płeć]