Dr hab. Mateusz Pilich

Prawo prywatne międzynarodowe - 4-te ćwiczenia: Kwestia wstępna, odesłanie, niejednolite prawo, zmiana statutu

Tutaj dalszy ciąg mojego wykładu z p.p.m.

Kazusy:

  1. Kwestia wstępna (pierwotna, cząstkowa)
    Orzeczenia:
  2. Odesłanie
    Orzeczenia:
  3. Niejednolite prawo
  4. Zmiana statutu
    Orzeczenia:

Literatura:

M. Sośniak, Zmiana statutu w prawie międzynarodowym prywatnym, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1964/1